(udržateľný marketing)

Tvoríme a implementujeme udržateľný marketing do podnikania. Od konzultácií a koučingu cez zážitkové vzdelávacie aktivity až po komplexnú marketingovú starostlivosť. Spoznajte možnosti, ako dostať vašu značku a jej produkty / služby medzi ľudí.

— Prečo implementovať udržateľný marketing do vašej firmy?

Biznis model udržateľnej značky - workshop
Biznis model udržateľnej značky

Udržateľný marketing Digitálny Nomád s.r.o.

Od identity značky k stratégii.
Od stratégie k digitálnym kampaniam.

Tvoríme udržateľný marketing, v ktorom prepájame identitu značky, stratégiu a digitálne kampane. Zvyšujeme tak povedomie o značke s pridanou hodnotou, jej unikátnosti a produktoch – umožňujeme jej skokovo rásť.

Dohodnime si konzultáciu (prvá ide na nás) a porozprávajme sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke. Vďaka našej práci sa z bežného podniku stáva značka s pridanou hodnotou.

Udržateľnosť prináša vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Zapojte udržateľný marketing do vášho podnikania a vybudujte tak dlhodobo udržateľnú značku – pre zákazníkov, partnerov i zamestnancov.

Dohodnúť konzultáciu

Cyklus udržateľného marketingu
spolupráca na 4+ mesiace

schéma udržateľnosti

Udržateľný marketing implementujeme v takzvaných cykloch, ktoré trvajú 4 až 6 mesiacov. Prepájame identitu značky, stratégiu a digitálne kampane. Každý cyklus začína kampaňovým briefom, v ktorom okrem iného stanovujeme ciele, taktiky a KPI metriky.

• Analýza marketingu
• Diagnostika marketingu
• Návrh marketingových aktivít
• Realizácia marketingových aktivít
• Optimalizácia marketingových aktivít
• Udržiavanie marketingových aktivít

Udržateľný marketing
od 600 € / mesiac

001. Identita značky

Ako nastaviť značku, jej hodnoty a smer?

Definujeme, vizualizujeme a budujeme značku. Možno potrebujete vytvoriť novú značku, alebo len chcete lepšie pracovať s tou existujúcou. Nastavenie značky zahŕňa viacero aktivít, ktorých výsledkom sú manuály značky. Poznať príbeh, hodnoty, víziu, zameranie a poslanie firmy je kľúčové pre dosahovanie skvelej firemnej kultúry a lepších výsledkov.

• Brand manuál
• Príbeh značky
• Persóny
• Tonalita komunikácie
• DNA (Kompetencie, Vášne, Hodnoty)
• Filozofia (Vízia, Zameranie, Poslanie)
• Dizajn manuál

Ako nastaviť značku, jej hodnoty a smer
Ako nastaviť značku, jej hodnoty a smer?
Ako dostať medzi ľudí značku a jej produkty
Ako dostať medzi ľudí značku a jej produkty?

002. Stratégia

Ako dostať medzi ľudí značku a jej produkty?

Stratégia je kompas, ktorý naviguje značku a firmu do cieľa. Je to proces, počas ktorého s klientom nastavujeme obchodné ciele. Následne navrhujeme, ako tieto ciele dosiahnuť pomocou marketingu. Keď to máme, pripravujeme cestu zákazníka v digitále. Výsledkom je dokument s plánom aktivít, ktorý je nutné každoročne vyhodnotiť a aktualizovať.

• Obchodná stratégia
• Marketingová stratégia
• Digitálna marketingová stratégia
• Cesta zákazníka

003. Digitálna kampaň

Ako robiť reklamu a udržať si zákazníkov?

Tvoríme idey kampaní, píšeme slová, spúšťame a optimalizujeme reklamu, spravujeme sociálne siete a vyhodnocujeme. Staráme sa o značku na sociálnych sieťach, blogoch, vyhľadávačoch i reklamných platformách. Vďaka našej starostlivosti zákazník značku spoznáva, zvažuje nákup a nakoniec nakupuje – stáva sa z neho verný zákazník.

• Sociálne siete
• Obsah a príspevky
• Influenceri
• PPC
• SEO
• Web
• Newsletter

Ako robiť reklamu a udržať si zákazníkov
Ako robiť reklamu a udržať si zákazníkov?

Spôsoby implementácie
skladáme na mieru

Hľadáte dodávateľa marketingu alebo potrebujete firemný teambuilding zameraný na značku a jej hodnoty? Riešite budovanie značky, marketingovú stratégiu a reklamné kampane? Chcete zvýšiť konverzie i výnosy z kampaní?

Dohodnime si konzultáciu (prvá ide na nás) a porozprávajme sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke.

Pomôžeme vám identifikovať problémy, navrhnúť riešenia a aj ich implementovať.

Dohodnúť konzultáciu

 pomáhame implementovať udržateľný marketing do podnikania

Referencie od partnerov
čo hovoria na našu spoluprácu

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať