Udržateľné produkty a služby

Udržateľné produkty a služby

V predošlých článkoch sme písali o udržateľnom marketinguudržateľnej značke. Opísali sme dôvody prečo je dobré prejsť na koncept udržateľnosti a čo z toho podnik bude mať. Zároveň sme ukázali, ako vyzerá biznis model udržateľnej značky.

Už sme načrtli, že meniace sa požiadavky zákazníkov, ich postojov a aj striktnejšia legislatíva núti podniky upravovať ich obchodné portfólio – ponuku produktov a služieb. Malé a stredné podniky by sa mali viac zaujímať o inováciu svojich produktov a služieb skrz udržateľnosť. Vermere a Verbeike definujú udržateľné produkty ako:

„výrobky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov udržateľnosti v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti“.

Inak povedané, udržateľné produkty prispievajú k riešeniu sociálno – environmentálnych problémov. Zákazník vyhľadáva unikátnu hodnotu, starostlivosť, chce byť súčasťou značky – jej fanúšik. Túži opakovane nakupovať produkty a služby, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu a je rád, keď podnik podporuje spoločenské potreby.

funkčné, emočné a sociálne výhody

Aký úžitok hľadajú zákazníci v udržateľných produktoch?
Podľa portálu theguardian.com, spotrebitelia očakávajú od ponúkaných výrobkov najmä funkčné, emočné a sociálne výhody. Produkty by mali byť bezpečné, kvalitné, pomerne lacné a jednoduché na používanie.

Čím skôr toto podniky pochopia a začnú implementovať udržateľný marketing, tým skôr získajú konkurenčnú výhodu a vytvoria si priestor na inovácie v danom odvetví – zabezpečia udržateľný rozvoj.

 

Pri tvorbe udržateľného marketingu je vhodné vychádzať z udržateľného produktu, udržateľnej ceny, udržateľnej distribúcie a udržateľnej komunikácie.

produkt, cena, distribúcia a komunikácia

Udržateľný produkt

Produkty navrhnutý tak, aby bol opätovne použiteľný a recyklovateľný, energeticky efektívny, vyrobiteľný z obnoviteľných zdrojov, vyrobený z miestnych zdrojov materiálu, aby sa minimalizovali náklady na dopravu.

 

Udržateľná cena

Klasické ekonomické teórie, považovali náklady na sociálne a životné prostredie za externality a teda neboli zahrnuté v rámci existujúcich trhových štruktúr. Podniky premietajú do ceny už aj náklady na recykláciu, znečistenie a iné.

 

Udržateľná distribúcia

Z hľadiska zákazníka je kľúčovou hodnotou udržateľnej distribúcie jej pohodlie. Pohodlie je vysoko oceňované zákazníkom a môže byť hlavnou hybnou silou jeho nákupného správania a spokojnosti. Zároveň sem zaraďujeme aj vhodné ekologické obaly pre produkty.

 

Udržateľná komunikácia

Výzvou je vytvoriť komunikačné kampane, ktoré sa hodia k povahe zákazníkov a vytvoriť riešenie priamo pre nich. Pritom však nie je dôležité, aké je zameranie podniku, komunikačné kampane by mali obsahovať informovanosť o enviromentálnych a spoločenských témachach.

Ako inovovať
produkty a služby?

Koncept udržateľného marketingu je komplexnejšia téma, ktorá priamo súvisí s danou značkou či podnikom. A práve preto ponúkame bezplatnú konzultáciu, ktorou rozširujeme povedomie o udržateľnom marketingu a udržateľnej značke.

Viete si nás otestovať a nič neriskujeteprvá konzultácia ide na náš účet. Porozprávame sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke. Získate plnohodnotné poradenstvo na vami definované otázky / problémy. Výstupom bude detailný a vizuálny report z konzultácie. Ako postupovať, referencie na našu prácu i často kladené otázky nájdete na tomto odkaze.

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať