Udržateľná značka

Udržateľná značka

V predošlom článku sme písali o udržateľnom marketingu a spoločensky zodpovednom podnikaní, ponúkli sme definície a rozdiel oproti klasickému marketingu. Opísali sme aj dôvod prečo je dobré prejsť na tento koncept a čo z toho bude mať podnik.

Zodpovednosť za životné prostredie a sociálne dôsledky nadobúda rastúci záujem u ľudí, či už vo vzťahu k podnikaniu, zamestnávateľovi, zamestnancovi, investorovi či zákazníkovi. Ako sme už písali – udržateľnosť prináša vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity.

Malé a stredné podniky by mali vytvoriť proaktívnu reakciu a chopiť sa príležitostí, ktoré sa v súčasnej dobe začínajú uplatňovať, pretože v opačnom prípade nebudú konkurencieschopné na trhu. Marketing hrá kľúčovú úlohu v oblasti udržateľnej spotreby a výroby. Podniky by mali teda získať vedomosť o tom, čo je udržateľná značka a ako ju začať budovať.

Definícia
udržateľnej značky

 

Značka (brand) je dušou podniku, produktov i služieb. Má schopnosť v ľuďoch vyvolávať očakávania, ktoré je potrebné opakovane uspokojovať. Značka má zároveň druhú schopnosť – odlíšiť podnik od konkurencie.

Udržateľná značka dáva do popredia zákazníka, správanie voči nemu a ponúkanú unikátnu hodnotu.

Dôraz kladie na nadviazanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi i partnermi, opakované nákupystarostlivosť. Okrem zisku sa značka zaoberá rozvojom komunityšetrením prírodných zdrojov.

Transformácia značky na koncept udržateľnosti je dlhodobý proces – od nastavenia identity značky, cez stratégiu až po digitálne kampane. Tento proces však začína vytvorením biznis modelu udržateľnej značky.

Udržateľná značka
a jej biznis model

Biznis model udržateľnej značky je mapa, ktorá naviguje k udržateľnosti. Ukazuje,…

…ako sa z bežného podniku stane značka s pridanou hodnotou, a to nielen pre zákazníka.

Tento biznis model je založený na na holistickom prístupe, čo znamená, že namiesto zamerania sa na jednu časť, musíme brať do úvahy všetky časti a vzájomnú závislosť medzi nimi.

Skladá z 10 častí:
• Produkty a Služby
• Kľúčové zdroje
• Kľúčové partnerstvá
• Unikátna hodnota
• Cesty k zákazníkom
• Vzťahy so zákazníkmi
• Zákazníci a fanúšikovia
• Ekonomické aktivity
• Ekologické aktivity
• Sociálne aktivity

Vyplnený biznis model

 

Biznis model udržateľnej značky

Ako vytvoriť biznis model
udržateľnej značky?

Vymysleli sme koncept zážitkového vzdelávania určeného najmä pre firmy a podnikavcov. Cieľom workshopu je prepojiť udržateľnosť s marketingom – inak povedané, ukázať pridanú hodnotu udržateľného marketingu.

Workshopom rozvíjame tvorivosť, podnikavosť a povedomie o udržateľnosti v podnikaní. Na workshope s názvom “Udržateľná značka” ukazujeme, ako prepojiť marketingové i biznisové časti do uceleného obrazu – výsledkom je vyplnený biznis model.

Ak vás tento workshop a zážitkové vzdelávanie zaujali, dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. Porozprávame sa o možnostiach, požiadavkách, projekte, či značke. Získate plnohodnotné poradenstvo na vami definované otázky / problémy. Postup, referencie na našu prácu i často kladené otázky nájdete na tomto odkaze.

Pokračovaním článku sú Udržateľné produkty a služby, kde definujeme prečo by podniky mali vytvárať a inovovať svoje produkty i služby – pričom implementujú koncept udržateľnosti.

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať