Udržateľná značka – interaktívny workshop

Sme vôbec prvá digitálna agentúra na Slovensku, ktorá tvorí a implementuje udržateľný marketing do podnikania. Udržateľnosť prináša vyvážený pomer medzi ziskom podniku, šetrením prírodných zdrojov a rozvojom lokálnej komunity. Vďaka našej práci sa tak z bežného podniku stáva značka s pridanou hodnotou, a to nielen pre zákazníka.

Prehľad spolupráce

Tento workshop pochádza z našej dielne. Vymysleli sme koncept zážitkového vzdelávania určeného najmä pre firmy a podnikavcov. Cieľom workshopu je prepojiť udržateľnosť s marketingom – inak povedané, ukázať pridanú hodnotu udržateľného marketingu.

Naše zážitkové vzdelávacie aktivity posilňujú firemnú kultúru. Organizujeme rôzne typy workshopov a pravidelných teambuildingov – vždy v témach marketingu, brandingu a udržiavaním i starostlivosti o značku. Firemné vzdelávanie pozostáva z týchto krokov:

• Návrh dramaturgie a aktivít
• Príprava aktivít a materiálov
• Realizácia a facilitácia
• Výstup a hodnotenie

Workshopom rozvíjame tvorivosť, podnikavosť a povedomie o udržateľnosti v podnikaní. Na workshope s názvom “Udržateľná značka” ukazujeme, ako prepojiť marketingové i biznisové časti do uceleného obrazu – výsledkom je vyplnený biznis model.

Každý účastník získava potrebné pomôcky (vytlačený biznis model, nálepky, písacie potreby) a aj metodiku postupu vypĺňania biznis modelu.

Výsledkom workshopu je vyplnený biznis model udržateľnej značky, ktorý si každý účastník necháva pre seba – aj s metodikou.

Štatistiky

10 častí + bio

zloženie biznis modelu

36 otázok

pre celý biznis model

4 hodiny

potrebné na workshop

Výsledkom workshopu je vyplnený biznis model udržateľnej značky, ktorý si každý účastník necháva pre seba – aj s metodikou.

Dohodnite si konzultáciu

Hľadáte dodávateľa marketingu alebo potrebujete firemný teambuilding zameraný na značku a jej hodnoty? Riešite budovanie značky, marketingovú stratégiu a reklamné kampane? Chcete zvýšiť konverzie i výnosy z kampaní?

Dohodnime si konzultáciu (prvá ide na nás) a porozprávajme sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke.

Pomôžeme vám identifikovať problémy, navrhnúť riešenia a aj ich implementovať.

Dohodnúť konzultáciu

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať