.Junior Achievement Slovensko n.o. (JA Slovensko)

Poslaním JA Slovensko je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Programy podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže.

Prehľad spolupráce

Hlavným cieľom kampane bolo zviditeľniť podujatie medzi troma cieľovými publikami a smerovať ich na potvrdenie účasti na Facebook event.

Zadaním kampane bolo vytvoriť komunikačnú, obsahovú a reklamnú kampaň pre súťažné podujatie s názvom “JA Veľtrh podnikateľských talentov” v rozmedzí stanovených kanálov kampane.

Kampaň sme komunikovali na Facebook stránke značky a Facebook udalosti formou pravidelného obsahu – tematické série príspevkov s názvom “#javeltrh inšpirácia” a “#javeltrh zahrievačka”. Propagovali sme ju na reklamnej platforme Facebook Ads. Počas spolupráce sme si prešli týmito krokmi:

• Analýza marketingu
• Diagnostika marketingu
• Návrh marketingových aktivít
• Realizácia marketingových aktivít
• Optimalizácia marketingových aktivít
• Udržiavanie marketingových aktivít

Ideou kampane bola výzva s názvom “Spoznaj podnikateľský talent.”, ktorej úlohou bolo inšpirovať a motivovať cieľové publiká, aby potvrdili svoju účasť na podujatí (na Facebook evente).

Výsledkom spolupráce bolo rozprúdenie atmosféry pred podujatím. Pravidelný obsah nabádal a inšpiroval zúčastniť sa podujatia.

Štatistiky

30 príspevkov

na Facebook stránke a udalosti

2 reklamné kampane

na Facebook ads

= 64 €

minutých na Facebook reklamu

Výsledkom spolupráce bolo rozprúdenie atmosféry pred podujatím. Pravidelný obsah nabádal a inšpiroval zúčastniť sa podujatia.

Dohodnite si konzultáciu

Hľadáte dodávateľa marketingu alebo potrebujete firemný teambuilding zameraný na značku a jej hodnoty? Riešite budovanie značky, marketingovú stratégiu a reklamné kampane? Chcete zvýšiť konverzie i výnosy z kampaní?

Dohodnime si konzultáciu (prvá ide na nás) a porozprávajme sa o vašich požiadavkách, projekte, či značke.

Pomôžeme vám identifikovať problémy, navrhnúť riešenia a aj ich implementovať.

Dohodnúť konzultáciu

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať