Paretovo pravidlo

Paretovo pravidlo

Hovorí vám niečo Paretovo pravidlo? Počuli ste už o vzorci 20/80? Jeden z dôvod prečo som sa rozhodol napísať tento článok je ten, že vychádzam z vlastných niekoľkoročných skúseností. Chcem sa podeliť o jeden zo spôsobov, ako môžete myslieť efektívnejšie, byť produktívnejším človekom a v konečnom dôsledku robiť menej no dosahovať viac.

Čo je Paretovo pravidlo?

Paretovo pravidlo hovorí, že existuje vnútorná nerovnováha medzi príčinami a výsledkami, vstupmi a výstupmi, úsilím a odmenou. Pokiaľ chceme túto nerovnováhu vyjadriť aritmeticky, vhodnou mierkou pre vyjadrenie tejto nerovnováhy je práve vzorec, či lepšie povedané pomer 20/80. Pravidlo 20/80 hovorí, že…

80 % výsledkov, výstupov, či odmien vzniká iba z 20 % príčin, vstupov, či úsilia

Fascinujúce na tomto pravidle je jeho širokospektrálne využitie v ktorejkoľvek oblasti života. Každý jeden z nás môže byť efektívnejším a šťastnejším človekom, robiť menej no dosahovať viac.

Vilfredo Pareto

Prečo sa to vlastne volá Paretovo pravidlo? História nám hovorí, že vzorec, na ktorom je založené pravidlo 20/80 bol objavený v roku 1897 talianskym ekonómom Vilfredom Paretom.

Možno sa pýtate, ako ho Vilfredo Pareto objavil? Odpoveď je v skutku jednoduchá. Skúmal vzorce bohatstva a príjmov v Anglicku počas devätnásteho storočia.

 

Výsledky jeho výskumu hovorili o tom, že zo sledovaných vzoriek obyvateľstva plynie väčšina príjmov a bohatstva menšine ľudí. Inak povedané prišiel na nerovnováhu rozdelenia majetku a bohatstva, kde túto nerovnováhu vyjadril matematickým vzorcom 20/80.

Aby sme si nemysleli, že tento vzorec vyvodil len tak z jedného výskumu, na paškál si následne vzal ďalšie údaje z rôznych období a krajín, kde výsledok bol stále rovnaký – vzorec bol stále rovnaký.

Analýza podľa pravidla

Analýza podľa pravidla 20/80 je mimoriadne užitočná, avšak ľudia nie sú rodenými analytikmi, aby pri každej činnosti analyzovali xyz možností.

Analýza podľa pravidla skúma vzťah medzi dvoma radmi porovnateľných údajov. Jeden rad údajov vždy vypovedá o ľuďoch, či objektoch – obvykle vo veľkom počte. Druhý rad údajov rozoberá nejakú zaujímavú charakteristiku ľudí, či objektov, ktorá sa dá zmerať a vyjadriť v percentách.

Z môjho uhla pohľadu, asi by sa vám nechcelo všade chodiť so štosom papierov a každý jeden okamih alebo rozhodnutie takto analyzovať. Preto sa radšej pozrime na myslenie.

Myslenie podľa pravidla

Myslením podľa pravidla 20/80 rozumieme aplikáciu pravidla v každodennom živote, teda ide o nekvantitatívne uplatnenie tohto pravidla a vyžaduje si hlboké zamyslenie nad niečim, čo je pre vás dôležité.

Možno si vravíte, že opäť to nie je nič prevratné, no zmena našich každodenných návykov podľa pravidla nie je taká jednoduchá, ako si možno myslíte.

Myslenie podľa pravidla vyžaduje a pri určitej praxi umožňuje, aby sme si zo všetkých vecí, ktoré sa dejú okolo nás, všimli iba tie, ktoré sú skutočne dôležité a ignorovali tie, ktoré nie sú dôležité. Inak povedané, myslenie podľa pravidla 20/80 nás učí ako vidieť cez stromy les.

Ako používať
Paretovo pravidlo 20/80?

Pýtate sa, ako teda aplikovať Paretovo pravidlo do vášho života? Pokiaľ chceme uplatniť myslenie podľa pravidla 20/80, musíme sa neustále pýtať sami seba:

Ktorých 20% vedie k 80%?

 

Psychológovia tvrdia, že myslenie a postoje môžu byť zmenené vhodným správaním – a naopak. Pár odporúčaní:

• Myslite asymetricky. Očakávajte, že 20 percent sa rovná 80 percentám.
• Zameriavajte sa na výnimočnú produktivitu a nie na zvyšovanie priemerného úsilia.
• Hľadajte skratky miesto prechádzania celej cesty – v práci, či živote.
• Majte svoj život pod kontrolou pri vynakladaní čo najmenšieho úsilia.
• Vyberajte si, nesnažte sa zvládať všetko.
• Snažte sa o dokonalosť v niekoľko málo veciach a nie o dobrý výkon vo všetkom.
• Robte len to, v čom ste najlepší a čo máte najradšej.
• V dôležitých oblastiach zisťujte, kde môže 20 % úsilia viesť k 80 % výsledkov.
• Pracujte menej a zameriavajte sa na obmedzený počet veľmi dôležitých cieľov.

Pravidlo je tak cenné preto, lebo odporuje našej intuícii. Človek má sklony predpokladať, že všetky príčiny sú viac menej rovnako dôležité, no pravdou je, že nie sú – inak povedané, myslíme si, že 50 percent príčin, či vstupov bude predstavovať 50 percent výsledkov, alebo výstupov.

Tento článok bol napísaný pre portál psych.sk a jeho originálnu verziu nájdete na tomto odkaze.

Späť

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Zdieľať